Dla dobra publicznego.

Jako adwokat świadczę działania o charakterze pro publico bono,
gdzie podejmuję się prowadzenia spraw lub udzielania porad oraz konsultacji bez wynagrodzenia.
W zakresie pomocy prawnej pro publico bono Kancelaria świadczy doradztwo
na rzecz fundacji i stowarzyszeń zaangażowanych w działalność społeczną, edukacyjną lub zdrowotną.
Obecnie na stałe współpracujemy z Ogólnopolską Organizacją Kwiat Kobiecości