W dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny, w W dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt. VI C 2869/18 zasądził na rzecz mojego klienta kwotę 46 538 złotych dochodzoną pozwem i odfrankowił umowę. Zasądził na rzecz mojego klienta kwotę 46 538 złotych dochodzoną pozwem i odfrankowił umowę.

Ostatnie wpisy