Dzisiejsza wygrana w zagmatwanym stanie prawnym w sprawie o UNWW z której bardzo się cieszę. Czekam na uzasadnienie, ale względem klientów były podnoszone zarzuty wykorzystywania nieruchomości na cele prowadzonej działalności.

Złożyłam do akt sprawy obszerne wyjaśnienia odnośnie statusu konsumenta, badania stanu prawnego na dzień zaciągania umowy i przede wszystkim zwróciłam sądowi uwagę na fakt, że jakiekolwiek wątpliwości w powyższym zakresie winna rozwiać analiza wniosku kredytowego, w którym Powodowie zadeklarowali cel, na jaki ma być wzięty kredyt.

Jeśli celem jest zakup nieruchomości bez bliższego doprecyzowania, to zbadanie zamiaru kredytobiorcy (oczywiście, na dzień zawierania umowy kredytowej) nastąpiło poprzez przesłuchanie stron na tę okoliczność – Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia, Sygn. akt VI C 889/19

Ostatnie wpisy