AS SR Jan Maśnica (SR dla Warszawy Mokotowa), sygn. I C 4154/18 W dniu dzisiejszym zakończyłam sprawę klientów vs. Millenium Bank po 1,5 roku w procesie. Początkowo było ciężko, słuchaliśmy świadków jak leci i ode mnie sąd się dowiedział o wyrokach SN z tego roku. SSR Jan Maśnica (SR dla Warszawy Mokotowa) zasądził na rzecz Klientów kwotę 41 544,98 PLN. i stwierdził, że umowa jest nieważna.

Sąd uznał, że w umowie znajdują się klauzule niedozwolone zgodnie z art. 385 (1) które nie były negocjowane indywidualnie. Sąd wskazał, że klauzula indeksacji to nie jest główne świadczenie stron. W sprawie zawarto aneks co do którego sąd uznał, ze nawet jeśli klienci nie interesowali się tym co to jest ryzyko kursowe i jaki ich dotyczy nie zmiana faktu, że w oparciu o wyrok TSUE C-51/17, Sąd sam ocenia abuzywność zapisów.

Wg Sądu indeksacja sama w sobie nie jest zła, ale musi się odbywać z poszanowaniem stron. Uwaga dla pełnomocników – składajcie załączniki do protokołu. Uzasadnienie ustne to w dużej mierze część mojego ostatniego załącznika do protokołu.A

Ostatnie wpisy