Z dniem 25 grudnia 2014 r. nastąpiła rewolucja w przepisach dotyczących handlu w sklepach internetowych, a wszystko w związku z wejściem w życie nowej Ustawy o prawach konsumentów.

Na nową ustawę szczególną uwagę powinni zwrócić właściciele firm zajmujących się sprzedażą detaliczną przez Internet. Właściciel sklepu internetowego musi teraz spełnić szereg dodatkowych warunków, związanych z trybem zawierania umowy na odległość.

Z chęcią udzielimy obszernych informacji na temat zmian w ustawie oraz dokonamy analizy zgodności wewnętrznych regulacji firmy z przepisami nowej ustawy, w szczególności regulaminu sprzedaży.

Warto o tym pomyśleć ponieważ występowanie klauzul niedozwolonych w regulaminie sklepu, który obowiązuje także konsumenta może skutkować wszczęciem przeciwko przedsiębiorcy postępowania sądowego – na skutek pozwu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone lub administracyjnego – wszczynanego z urzędu lub na wniosek przez Prezesa UOKiK.

Przegranie każdego z tych postępowań wiąże się z konsekwencjami finansowymi dla przedsiębiorcy.

Ostatnie wpisy